Solparken byder velkommen

 

Solparken består af 3 bygninger.

 

Revlingbakken 1 - 3

Kornblomstvej 78 - 82

Kornblomstvej 84 - 88

 

Disse bygninger blev opført i perioden 1970 - 71.

Ejerforeningen Solparken blev grundlagt i 1975, og den har igennem årene sørget for, at bygninger og installationer altid er i optimal stand, idet det skal være attraktivt at bo i Solparken både for ejere og evt. lejere, men det kræver at alle medvirker hertil.

 

En ejerbolig består af alt inden for ens egne vægge, hvor al vedligeholdese påhviler ejeren, medens trapper, bygninger og udenoms arealer er fælles, hvor vedligeholdelsen varetages af ejerforeningen.

 

Ejerforeningen Solparken er medlem af en sammenslutning af ejerforeninger i området et såkaldt "Ejerlaug", hvilket er et krav fra Aalborg Kommune.

Ejerlauget har til formål at tage sig af større opgaver i området såsom vedligeholdelse af veje og parkeringspladser.

Det er ligeledes Ejerlaugets opgave at holde de grønne områder, tømme affaldscontainere og renholde gangarealer.

 

Ejerforeningen vælger hvert år på generalforsamlingen en bestyrelse og tre suppleanter, hvor formanden samtidig er medlem af Ejerlaugets bestyrelse.

 

Til Ejerforeningen Solparken er der tilknyttet en administrator, en advokat, og en registreret revisor.

 

Til Solparken hører et fælles vaskeri, som er placeret i kælderen under Kornblomstvej 78.

Indgangen er den midterste dør.

I vaskeriet findes 2 moderne vaskemaskiner, en tørretumbler og en vasketidstavle, hvorpå man vha. en brik og nøgle kan reservere en vasketid, som skal respekteres af de øvrige beboere.

Hvis maskinerne ikke er taget i brug en halv time efter det reserverede starttidspunkt, kan den resterende tid benyttes af andre.

Til maskinerne anvendes poletter.

Til vaskemaskinerne anvendes en polet til en vask. Vejledningen i brug af vaskemaskinerne hænger på væggen.

Til tørretumbleren anvendes de samme poletter, og man kan her indkaste mere end en polet, hvis det er nødvendigt.

Poletter kan den første mandag i hver måned købes hos formand Bente Ø. Nielsen mellem kl. 17 - 18.

Hver polet koster pt. 15 kr.

 

Under hver bygning findes der en kælder, hvor døren til venstre giver adgang til et cykelrum, og døren ligefrem giver adgang til kælderrummene. Sørg altid for, at alle døre er låste.

 

Ved hver bygning er der opstillet containere til forskellige typer affald - heriblandt glas, pap og papir (undtagen gavepapir), mfl.. Beboerne bedes sortere affaldet i de korrekte containere.

Storskrald skal den enkelte ejer selv fjerne.

 

Vejen ved nr. 78 - 88 er en Brandvej og her gælder færdselsloven. Af- og pålæsning er tilladt.

 

Der er udarbejdet et ordensreglement for Solparken.

 

Generelle oplysninger.

 

Formand Bente Ø. Nielsen

Kornblomstvej 80, 1. tv.

9000 Aalborg

Tlf.30238631

 

Bestyrelsesmedlem Marianne Ovesen

Kornblomstvej 88, 1. th.

9000 Aalborg

Tlf. 30111203

 

Bestyrelsesmedlem Mette Zaar

Kornblomstvej 86, st. tv.

9000 Aalborg

Tlf. 29266827

 

Advokat Karen Marie Hovmøller

Hovmøller & Thorup

Strandvejen 4

9000 Aalborg

Tlf. 96304230

 

Administrator DEAS A/S Ejendomsadm.

Sbibbrogade 3

9000 Aalborg

Tlf. 70302020

 

Administrationsmedarbejder hos DEAS Thomas Helgason

Tager sig af større daglige ting, når bestyrelsen ikke kan træffes.

Tlf. 39466481

 

Webadresse: http://www.solparken-aalborg.dk